Weston Price. Życie i badania naukowe

Doktor Weston Price był kanadyjskim stomatologiem, działającym głównie w Stanach Zjednoczonych. Prowadził badania nad leczeniem kanałowym zębów, które uznał za główną przyczynę wielu uogólnionych stanów chorobowych. Jeszcze za jego życia środowiska naukowe odnosiły się do nich negatywnie. Szczegółowe wyniki badań Price’a nad leczeniem kanałowym są dziś szeroko odrzucane w oficjalnej nauce, wiele ogólnych założeń teoretycznych nadal jednak wywiera wpływ na rozwój naukowej stomatologii. Teorie Price’a w swojej oryginalnej postaci propaguje natomiast medycyna niekonwencjonalna.

Weston Price: krótka biografia

Doktor Weston Andrew Valleau Price urodził się 6 września 1870 roku w kanadyjskim mieście Newburgh. W 1893 roku ukończył University of Michigan. Następnie rozpoczął prywatną praktykę dentystyczną w miejscowości Grand Forks w stanie Dakota Północna. Już rok później przeniósł się do Cleveland w stanie Ohio, gdzie prowadził pionierskie badania nad radiografią dentystyczną. Miał duży i powszechnie uznany do dziś wkład w zastosowanie zdjęć rentgenowskich w leczeniu stomatologicznym. Rozpoczął następnie podróże po całym świecie, w którym badał różnice w stanie zdrowia zębów przedstawicieli różnych kultur. Odwiedził m.in. Szkocję, Grenlandię, australijski interior, Melanezję, Nową Zelandię i Afrykę. Badania nad zębami doprowadziły go do przekonania, że różnice w stanie uzębienia ludów świata (m.in. Eskimosów i Indian obu Ameryk) wynikają z różnic kulturowych, w tym przede wszystkim z różnych sposobów odżywiania się. Opublikował na ten temat wiele książek i artykułów, które jednak jeszcze za jego życia spotkały się z chłodnym przyjęciem środowiska naukowego. Zmarł 23 stycznia 1948 roku.  

Endodoncja i leczenie kanałowe

Weston Price był zdecydowanym przeciwnikiem leczenia kanałowego zębów. Uważał, że powszechne leczenie kanałowe jest główną przyczyną chorób dotykających przedstawicieli cywilizacji zachodniej. Jako alternatywę wobec leczenia kanałowego Price proponował ekstrakcję zębów, a także usunięcie migdałków (dzisiaj się nie zaleca wycinania migdałków – w czasach autora nie było tyle wiedzy odnośnie układu limfatycznego). Swoje wnioski opierał na porównaniu stanu zdrowia Europejczyków i Amerykanów ze stanem zdrowia nie znających leczenia kanałowego ludów pierwotnych. Price prowadził także badania na królikach, u których przeprowadzał ekstrakcję zębów – usunięcie zębów skutkowało według nich poprawą stanu zdrowia zwierząt. Leczenie kanałowe prowadzi według Price’a do uogólnionej infekcji całego organizmu. Infekcja ta stanowi przyczynę większości chorób (w tym chorób kości, układu nerwowego, układu pokarmowego i serca). Wiąże się ona ze stałą obecnością w kanałach zębowych bakterii chorobotwórczych, które łatwo rozprzestrzeniają się po całym organizmie: zarażenie królika ludzkimi bakteriami pochodzącymi z kanałów zębowych wywołuje u niego zawał serca w ciągu kilku tygodni. Paradoksalnie, inne badania Price’a (związane z radiologią stomatologiczną) przyczyniły się do znacznego rozwoju endodoncji.

Choroby zębów a odżywianie

Prócz badań nad leczeniem kanałowym, Weston Price zajmował się w swojej pracy naukowej także związkiem pomiędzy próchnicą i innymi chorobami zębów a sposobem odżywiania się. Price wyróżniał dwa źródła chorób zębów: wrodzone i kulturowe. Choroby zębów o podłożu kulturowym wiążą się według niego głównie z nadmiernym spożyciem wysoko przetworzonej, produkowanej przemysłowo żywności. By udowodnić swoją tezę, Price sporządził bardzo obszerną dokumentację, obejmującą ponad 15000 zdjęć zębów przedstawicieli różnych ludów (m.in. Pigmejów, Maorysów, Indian i Eskimosów). Stwierdził, że próchnica jest chorobą rzadką poza cywilizacjami wysoko rozwiniętymi. Price wysunął teorię, według której brak próchnicy u tych ludów wiąże się z wysoką zawartością wapnia i witamin w ich diecie. Oparta na poglądach Price’a dieta zaleca spożywanie produktów nieprzetworzonych, niepasteryzowanego mleka, ryb niepochodzących z hodowli, jajek i mięsa z hodowli naturalnej oraz dużych ilości warzyw i owoców z upraw organicznych. Dieta powinna odzwierciedlać więc sposób odżywiania się ludów pierwotnych. 

Dziedzictwo Westona Price’a

W ostatnich latach teorie Price’a , chociaż nadal odrzucane przez naukową medycynę, przeżywają renesans. Gałąź medycyny alternatywnej opierająca się na pionierskich poglądach Price’a określana jest jako “stomatologia holistyczna”. Stanowi ona część holizmu – poglądu, według którego badać i leczyć choroby można tylko studiując organizm jako całościowy układ. Dziedzictwo Westona Price’a propagują amerykańskie organizacje Weston Price Foundation i Price-Pottenger Nutrition Foundation. Współcześni zwolennicy teorii Price’a nazywają go “Karolem Darwinem żywienia”. Bezpośrednio do poglądów Price’a nawiązywali m.in. Denis Burkitt (odkrywca chłoniaka Burkitta, który badał także związek między niską zapadalnością na raka jelita grubego a zawartością błonnika w diecie ludów Afryki) oraz jego współpracownik Hugh Trowell. Wnioski Price’a rozszerza się więc dziś także na inne niż stomatologia dziedziny medycyny.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *